MINA TJÄNSTER

Jag ritar kartor både från grund och reviderar gamla, både i skog och i stadsmiljö. Kartorna ritas både i fält med gps och på dator i OpenOrienteeringmapper och OCAD.

Skolgårdskartor

Ritas i sprintnormen ISSprOM 2019-2, men med några specialsymboler för att redovisa skolgårdsföremål. Ritas i skala 1:1000 med hög detaljrikedom. 

Sprintkartor

Ritas i sprintnormen ISSprOM 2019-2 i skala 1:4000.

Skogskartor

Ritas i skogsnormen ISOM 2017-2 i skala 1:15000. Jag ritar även skogskartor i microformat, även då i skogsnormen ISOM 2017-2 fast i skala 1:5000.


För att läsa om kartnormerna hänvisar jag till Internationella Orienteringförbundets egna sidor:

ISOM 2017-2: https://omapwiki.orienteering.sport/specifications/isom/ 

ISSprOM 2019-2: https://omapwiki.orienteering.sport/specifications/issprom/ 


Prislista för beställning av kartor 

Kartor ritade från grunden:

Skolgårdskartor

skala 1:1000 (10000m² - 20000m²) 

1 kr/m²

Sprintkartor

skala 1:4000

0,3 kr/m²

Skogskartor

skala 1:15000

0,05 kr/m²

Skogskartor (microformat)

skala 1:5000 (10000m² - 250000m²)

0,1 kr/m²

Reviderade kartor (till rabatterat pris):

Skolgårdskartor

skala 1:1000 (10000m² - 20000m²)

20 % rabatt

Sprintkartor

skala 1:4000

20 % rabatt

Skogskartor

skala 1:15000

15 % rabatt

Skogskartor (microformat)

skala 1:5000 (10000m² - 250000m²) 

15 % rabatt

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång